Regulamin akcji promocyjnej „
Letnia promocja: -20% na wszystkie produkty – tylko z kodem WOW20!
”.

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji jest firma Mydlane Cudeńka Kamila Iwańska z siedziba w Krakowie 31-416, ul Dobrego Pasterza 100, NIP 6782906550, reprezentowaną prze Kamilę Iwańską, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Akcja odbywać się będzie w dniach 04.06 – 30.06.2024 r. w sklepie internetowym www.mydlanecudenka.pl

  1. ZASADY AKCJI

2.1. Klient dokonujący zakupu produktów w sklepie internetowym w czasie jej trwania akcji może skorzystać z dodatkowego rabatu 20% na wszystkie produkty, które nie są przecenione.

2.2. Rabat naliczany jest w koszyku, po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania akcji.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Zwrot, wymiana towaru zakupionego w ramach akcji lub reklamacja podlega zasadom ogólnym, dostępnym na stronie internetowej www.mydlanecudenka.pl.

3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mydlanecudenka.pl

3.4. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.

3.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2024 roku.